Maarten Dullaert

Maarten Dullaert (1961) heeft een bedrijfskundige achtergrond (TU Delft,  EUR). Hij is van 1988-2000 als organisatie adviseur werkzaam geweest bij Twynstra Gudde op het gebied van verandermanagement, IT-projectmanagement en het managen van ICT-professionals.

In 2000 heeft hij samen met Thomas van Praag Cope b.v. opgericht, waar hij tot in 2002 als directeur/partner onder andere verantwoordelijk was voor de organisatie, de marketing en de ontwikkeling van producten en modellen. Cope is inmiddels overgegaan in Dimensional Insight Netherlands en levert business intelligence diensten.

In 2002 heeft Maarten VITAsim opgericht als een logische volgende stap: organisatie advies met kennis en gebruik van ICT.

Inhoudelijke kennisgebieden zijn:

  • Competentiemanagement
  • Medewerkertevredenheid 
  • Klanttevredenheid
  • Kwaliteitsmodellen (EFQM, INK, ISO)
  • Bedrijventerreinmanagement
  • Centrummanagement 

Maarten is getrouwd en heeft vier zonen.