Bedrijventerreinmanagement

Bedrijventerreinmanagement of parkmanagement gaat over het verbeteren en op peil houden van de kwaliteit van dat bedrijventerrein.

  • het bedrijventerrein als vestigingsplaats aantrekkelijk houden
  • beheerkosten verlagen
  • zorgvuldig gebruik van de ruimte
  • waarde ontwikkeling van onroerend goed en terrein.

Waarom VITAsim en bedrijventerrein managament:

  • ervaring met inhoud en proces: zie referenties 
  • onafhankelijk, geen belang bij parkmanagement
  • betrokkenheid en enthousiasme
  • bewezen en unieke aanpak