Aanleiding voor bedrijventerreinmanagement / parkmanagement 

Aanleiding1: Een nieuw bedrijventerrein staat op het punt van uitgifte.

* vaak met een hoge ambitie: duurzaam, veilig, mooi, goed bereikbaar en met betrokken ondernemers

* daarvoor is samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven een voorwaarde

* unieke kans om bedrijven bij gronduitgifte contractueel te verplichten om mee te doen aan bedrijventerreinmanagement. 

 

Aanleiding 2: Een bestaand bedrijventerrein wordt gerevitaliseerd

* vaak met forse investeringen van de overheid

* met de wens om de kwaliteit verder te verbeteren

* samenwerking tussen bedrijven en overheid is hiervoor een voorwaarde

 

Aanleiding 3: Er is betere samenwerking gewenst op het bedrijventerrein, waardoor:

* gezamenlijk inkopen en collectieve diensten tot stand komen

* initiatieven voor duurzaamheid van de grond komen

* besluitvorming  verbetert

* milieuruimte beter kan worden benut

* de inrichting van het bedrijventerrein kan verbeteren: het juiste bedrijf op de juiste plek

* het imago van het bedrijventerrein verbetert

* etc.