Aanpak

Vanuit een onafhankelijke invalshoek inventariseren wij wat er al gebeurt aan parkmanagement.

Dan organiseren we werkbijeenkomsten met de gemeente en met het bedrijfsleven om vast te stellen welke ambitie er ligt, welke activiteiten nodig zijn en hoe parkmanagement kan worden georganiseerd.

Belangrijke stap is het gezamenlijk vaststellen van de afspraken, zodat alle betrokkenen op de hoogte zijn en zich confirmeren (convenant).

Vervolgens kunnen wij als onafhankelijke partij monitoren hoe de uitvoering loopt.