Resultaten

Wij schrijven geen dikke rapporten.

Belangrijker is dat de betrokken partijen (bedrijfsleven, gemeente, parkmanager) met de resultaten aan de slag kunnen.

Belangrijke resultaten zijn:

  • Afbakening van de parkmanagementactiviteiten die op het bedrijventerrein nodig zijn 
  • Beschrijving van de organisatie en financiering van parkmanagement.