360° feedback

Veel organisaties willen werk maken van feedback.
Ze willen inzicht in de organisatie via directe feedback van hun medewerkers en klanten.
VITAsim organiseert 360° feedback die uitnodigt om verder te verbeteren en te groeien.
Met behulp van de VITAscope 360° feedbacktool vullen uw stakeholders een vragenlijst in via internet.
De vragen zijn afgestemd op de producten / diensten en werkwijze van uw organisatie.

lees meer over 360° feedback