Onderwerpen klant tevredenheid onderzoek

Bij een klant tevredenheid onderzoek wilt u feedback van uw klanten op verschillende onderwerpen:

Feedback op Produkt/Prijs

 • Kwaliteit van het geleverde produkt
 • Betrouwbaarheid van het produkt
 • Vernieuwing van het diensten/produktenpakket
 • Verhouding tussen de prijs en het geleverde produkt
 • Prijszetting in verhouding met andere soortgelijke produkten

Feedback op Verkoop/Levering

 • Levertijd
 • Aflevering
 • Offertes
 • Facturering

Feedback op de Service

 • Nakomen van de afspraken in het algemeen    
 • Bereikbaarheid
 • Bekwaamheden
 • Informatieverschaffing
 • Klachtenbehandeling
 • Nazorg           

Feedback op de Werkwijze

 • Creativiteit en initiatief
 • Overleg met de opdrachtgever
 • Rapportage en beslismomenten
 • Fasering van de opdrachtuitvoering
 • Bejegening

Voor alle genoemde onderwerpen heeft VITAsim stellingen en vragen klaar staan.