stappen klant onderzoek

Een klant onderzoek voeren we uit in 3 fasen:

1. Voorbereiden:

 • aanleiding en doelen (wat wil de opdrachtgever met de resultaten doen)
 • werkwijze (anoniem of niet; opzet vragenlijst, timing, omvang doelgroep)
 • bepalen onderwerpen en op hoofdlijnen formuleren van de stellingen/vragen
 • inlichten betrokken klanten 

2. Uitvoeren:

 • digitaal maken van de vragenlijst en deze op internet zetten
 • vooraf invullen van bekende kenmerken van de invullers (facultatief) 
 • versturen e-mails met uitnodiging om de vragenlijst in te vullen met eventueel herinneringsmail
 • monitoren van het invullen
 • maken van de rapportages
 • facultatief: presenteren van de resultaten

3. Analyseren:

 • ondersteunen bij de analyse door de opdrachtgever
 • facultatief: analyses laten uitvoeren door VITAsim