Onderwerpen medewerker onderzoek

Directe maatstaven:

 • Richting van de organisatie: kennen de medewerkers de doelen, delen ze de visie
 • Hoe ervaren medewerkers de betrokkenheid bij de totstandkoming van doelstellingen en verbeteracties
 • De stijl van leidinggeven, management, directie
 • Taakinhoud 
 • Werkdruk
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Arbeidsvoorwaarden
 • De wijze waarop men beoordeeld wordt
 • Collega's, samenwerken
 • Pensioenvoorzieningen
 • Werkomgeving: gebouw, bereikbaarheid, kantoorruimte, faciliteiten

Indirecte maatstaven (gegevens uit registratiesystemen):

 • Ziekteverzuim
 • Verloop
 • Vacatures
 • Deelname aan opleidingen