Onderzoeken bij scholen

Basisschool in Bussum 
Twee jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken, gehouden onder ouders en leerkrachten.

Basisschool in Bussum
Meningspeiling onder ouders en leerkrachten inzake het eventueel invoeren van een continurooster.

Basisschool in Hilversum 
Tevredenheidsonderzoek onder ouders.

Kinderopvangorganisatie in het Gooi 
Uitgebreid onderzoek naar de behoefte aan buitenschoolse opvang (BSO) onder 14 basisscholen in het Gooi.