Medewerker tevredenheid (MTO)

MTO voor een productiebedrijf
Voor een metaalbedrijf (22 fte) wordt tweejaarlijks een MTO uitgevoerd. De vragenlijst wordt digitaal ingevuld door de medewerkers. De respons schommelt rond de 90%. De rapportage bestaat uit een rapport met alle antwoorden van alle respondenten en met diverse doorsneden. Een samenvatting van de rapportage wordt uitgereikt aan de medewerkers en besproken tijdens een werkoverleg. De directeur gebruikt de resultaten om samen met de medewerkers concrete verbeteringen door te voeren.

MTO binnen een grote bank
Voor een onderdeel van een bankbedrijf wordt 2 maal per jaar een medewerker tevredenheid onderzoek (MTO) uitgevoerd als aanvulling op de 2 jaarlijkse bankbrede employee survey.
Hierbij wordt de inhoud aangepast aan de actualiteit binnen de organisatie. Het aantal deelnemers bedraagt ca. 200. De actuele thema’s worden vertaald in een digitale vragenlijst die medewerkers invullen via het internet. De vragenlijst is specifiek per afdeling m.b.v. dynamische vragen. Een score op een bepaalde stelling kan bijdragen aan de score van meerdere thema’s. Ook is er ruimte voor opmerkingen of een toelichting (tekst). De vragenlijst wordt zo opgezet dat elke betrokken medewerker een eigen password heeft. De rapportage wordt besproken met het managementteam. 

MTO binnen een logistiek bedrijf
Voor een afdeling binnen een internationale logistieke onderneming wordt jaarlijks een MTO uitgevoerd.
Belangrijk is dat de resultaten direct na het onderzoek bekend zijn en worden gepresenteerd aan alle betrokken medewerkers.
Daardoor kunnen direct verbetermaatregelen worden genomen.

MTO binnen een ICT bedrijf
Voor een ICT bedrijf (95 fte) wordt tweejaarlijks een uitgebreid MTO uitgevoerd. Samen met de directie worden de thema's vastgesteld en de vragenlijst opgesteld. Deze wordt digitaal afgenomen onder alle medewerkers (3 vestigingen). De respons schommelt rond de 75%. De rapportage bestaat uit een rapport met alle antwoorden van alle respondenten en diverse rapporten met bijvoorbeeld de scores per vestiging, per functie, per afdeling, e.a.
De resultaten worden door VITAsim gepresenteerd aan de directie en aan alle medewerkers tijdens een bedrijfsdag. De resultaten leiden tot verbeteracties die door teams van medewerkers worden opgepakt.

MTO binnen een dienstverlenend bedrijf in de metaalsector
Voor een leverancier van metaalbewerkingsmachines  (35 fte) wordt tweejaarlijks een MTO uitgevoerd. Samen met de directie zijn de thema's vastgesteld. De vragenlijst wordt digitaal ingevuld door de medewerkers. De respons is hoog: > 90%. Er wordt gerapporteerd aan de directie. Zij ontvangt een rapport met alle antwoorden en met diverse doorsneden. Dit rapport wordt ook toegelicht tijdens een directievergadering. Een samenvatting van de rapportage wordt uitgereikt aan de medewerkers en besproken tijdens het werkoverleg. De resultaten geven aanleiding om verbeteringen door te voeren.